? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest algorytm?

Poj´┐Żcie algorytmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja algorytmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

algorytm - to ci´┐Żg ´┐Żci´┐Żle zdefiniowanych czynno´┐Żci koniecznych do wykonania okre´┐Żlonego rodzaju zada´┐Ż, rozwi´┐Żzania problemu lub osi´┐Żgni´┐Żcia celu. Badaniem algorytm´┐Żw zajmuje si´┐Ż algorytmika.
Algorytm jest tworzony na podstawie specyfikacji problemu (sformu´┐Żowanie problemu i ustalenie warunk´┐Żw, jakie maj´┐Ż spe´┐Żnia´┐Ż fakty i ustalenia), kt´┐Żry ma rozwi´┐Żzywa´┐Ż. Algorytm musi mie´┐Ż bardzo dobrze okre´┐Żlone elementy, ma go cechowa´┐Ż uniwersalno´┐Ż´┐Ż, czyli poprawne dzia´┐Żanie zawsze wtedy, gdy wprowadzane do niego dane s´┐Ż zgodne z jego specyfikacj´┐Ż.

Opisy post´┐Żpowa´┐Ż, maj´┐Żcych na celu rozwi´┐Żzanie postawionego problemu lub przedstawienie drogi do osi´┐Żgni´┐Żcia wyznaczonego celu zacz´┐Żto tworzy´┐Ż do´┐Ż´┐Ż wcze´┐Żnie. Dotyczy´┐Ży one przede wszystkim wykonywania dzia´┐Ża´┐Ż matematycznych. Oko´┐Żo 300 lat przed nasz´┐Ż er´┐Ż Euklides opracowa´┐Ż algorytm, kt´┐Żry uwa´┐Żany jest za najwcze´┐Żniejszy. Algorytm ten dotyczy znajdowania najwi´┐Żkszego wsp´┐Żlnego dzielnika dla dw´┐Żch liczb ca´┐Żkowitych m i n.

Przez algorytm rozumie si´┐Ż tak´┐Że jednoznacznie sformu´┐Żowany spos´┐Żb post´┐Żpowania, kt´┐Żry w sko´┐Żczonej liczbie krok´┐Żw umo´┐Żliwia rozwi´┐Żzanie zadania okre´┐Żlonej klasy. Zakodowany w j´┐Żzyku zrozumia´┐Żym dla komputera (j´┐Żzyku programowania) zamienia si´┐Ż w program komputerowy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ekologia
kodeks
grunt
nad´┐Żerka
zabawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.