? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Alfabetyczny spis poj��

Wybierz liter� na kt�ra zaczyna si� has�o:

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

Poj�cia na liter� K:
 

 1. kalendarz diecezjalny
 2. kalkulacja
 3. kalkulacja decyzyjna
 4. kalkulacja doliczeniowa
 5. kalkulacja ewidencyjna
 6. kalkulacja normatywna
 7. kalkulacja ofertowa
 8. kalkulacja operatywna
 9. kalkulacja planowa
 10. kalkulacja podzia�owa prosta
 11. kalkulacja podzia�owa wsp�czynnikowa
 12. kalkulacja wst�pna
 13. kalkulacja wynikowa
 14. Kamadian Whisky
 15. kamica fosforanowa
 16. kamica moczanowa
 17. kamica nerkowa
 18. kamica szczawianowa
 19. kamica wapniowa
 20. kamica ��ciowa
 21. kana� dystrybucji
 22. kana� dystrybucji
 23. kantyk
 24. kapita�
 25. kapita� ludzki
 26. kara
 27. kara �mierci
 28. kartoteka
 29. kaszak
 30. kaszel
 31. katabaza
 32. katalog
 33. katar
 34. k�towniki
 35. klasa
 36. klasyfikacja
 37. klatka piersiowa
 38. klatka piersiowa
 39. kliki pracownicze
 40. klimat
 41. kobieta
 42. kodeks
 43. koklusz
 44. koks
 45. koksartroza
 46. komedia
 47. komentarz
 48. kom�rka
 49. kompas
 50. komputer
 51. komunikacja
 52. koncepcja logistyki
 53. koncepcja marketingowa
 54. koncepcja zarz�dzania
 55. konfekcja
 56. konfesjona�
 57. konfiguracja
 58. konflikt
 59. konflikt
 60. konflikt
 61. konflikt organizacyjny
 62. konflikt spo�eczny
 63. konformizm
 64. konglomerat
 65. Koniak
 66. konkurencja
 67. konkurencyjno��
 68. konotacja
 69. konsorcjum
 70. konspekt
 71. konstytucja
 72. konsument
 73. konsumpcja
 74. konta niebilansowe
 75. konto ksi�gowe
 76. kontrola
 77. kooperacja
 78. korupcja
 79. koszt alternatywny
 80. koszt logistyki
 81. koszty
 82. ko�ci
 83. ko�ci�
 84. krajobraz
 85. kredyt
 86. krew
 87. kr�gos�up
 88. krwiomocz
 89. kryzys
 90. kryzys gospodarczy
 91. krztusiec
 92. kultura
 93. kultura fizyczna
 94. kultura osobista
 95. kultura polityczna
 96. kultura polityczna
 97. kwiat

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  Iris Whisky
cukrzyca
grupa
marszand
szko�a
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.