? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest alergiczny nie´┐Żyt nosa?

Poj´┐Żcie alergicznego nie´┐Żytu nosa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja alergicznego nie´┐Żytu nosa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

alergiczny nie´┐Żyt nosa - alergia to popularna w ostatnich latach dolegliwo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra dotyka ludzi w ka´┐Żdym wieku, a najcz´┐Żciej- dzieci. Alergia to stan, w kt´┐Żrym organizm bardzo gwa´┐Żtownie reaguje na niekt´┐Żre substancje (okre´┐Żlane jako alergeny) tak, jak gdyby to by´┐Ży substancje o charakterze zaka´┐Żnym. Reakcj´┐Ż na obecno´┐Ż´┐Ż alergenu staj´┐Ż si´┐Ż w´┐Żwczas napady kichania, sw´┐Żdzenia, czy nawet puchni´┐Żcia.

Co najcz´┐Żciej nas uczula? Zwykle s´┐Ż to py´┐Żki traw, drzew i zb´┐Ż, sier´┐Ż´┐Ż zwierz´┐Żt, kurz oraz ple´┐Ż´┐Ż. Jednym z rodzaj´┐Żw alergii jest mi´┐Żdzy innymi alergiczny nie´┐Żyt nosa. Objawia si´┐Ż mi´┐Żdzy innymi poprzez uporczywe sw´┐Żdzenie nosa, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, ci´┐Żg´┐Że i uporczywe kichanie, oraz uczucie zatkanego nosa (a cz´┐Żsto r´┐Żwnie´┐Ż zatkanych uszu). Objawy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż zaraz po zetkni´┐Żciu a alergenem- mog´┐Ż trwa´┐Ż przez kilka godzin a nawet- do kilku dni.

Poza typowymi objawami, kt´┐Żre zwykle towarzysz´┐Ż znanemu nam wszystkim katarowi, pojawi´┐Ż si´┐Ż mog´┐Ż czasem nietypowe dolegliwo´┐Żci. Niekt´┐Żrzy dostaj´┐Ż na przyk´┐Żad bardzo powa´┐Żnych b´┐Żl´┐Żw g´┐Żowy oraz zatok- cz´┐Żsto skar´┐Ż´┐Ż si´┐Ż nawet na b´┐Żl ca´┐Żej twarzy. Niekiedy dochodzi r´┐Żwnie´┐Ż do zapalenia spoj´┐Żwek a tak´┐Że- w wyj´┐Żtkowych przypadkach- do duszno´┐Żci.

Alergiczny nie´┐Żyt nosa wyst´┐Żpuje w dw´┐Żch rodzajach: ca´┐Żorocznym (inaczej jest to alergiczny przewlek´┐Ży nie´┐Żyt nosa) lub w formie okresowych napad´┐Żw alergicznych (w momencie, kiedy nara´┐Żeni jeste´┐Żmy na dzia´┐Żanie czynnik´┐Żw, kt´┐Żre wywo´┐Żuj´┐Ż u nas t´┐Ż form´┐Ż alergii).

Jak leczy´┐Ż alergiczny nie´┐Żyt nosa? Niekt´┐Żrzy uwa´┐Żaj´┐Ż, ´┐Że leczenie „zwyk´┐Żego kataru” jest strat´┐Ż czasu oraz pieni´┐Żdzy. I tutaj s´┐Ż jednak w b´┐Ż´┐Żdzie. Nie wyleczony nie´┐Żyt nosa mo´┐Że prowadzi´┐Ż do wyst´┐Żpienia innych, ci´┐Ższych chor´┐Żb. Najcz´┐Żstszym wynikiem zaniedbania leczenia jest niestety astma. Dlatego ju´┐Ż w momencie pojawienia si´┐Ż uporczywego kataru, pojawienia si´┐Ż wydzieliny i ci´┐Żg´┐Żego kichania, powinni´┐Żmy zg´┐Żosi´┐Ż do lekarza alergologa z pro´┐Żb´┐Ż o przeprowadzenie test´┐Żw alergicznych. Je´┐Żli oka´┐Że si´┐Ż, ´┐Że jeste´┐Żmy alergikami, to alergiczny nie´┐Żyt nosa mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż u nas za ka´┐Żdym razem, jak zostaniemy wystawieni na dzia´┐Żanie alergen´┐Żw. Dlatego te´┐Ż najlepszym sposobem na leczenie alergicznego nie´┐Żytu nosa jest po prostu unikanie alergen´┐Żw. Czasami nie da si´┐Ż jednak tego dokona´┐Ż, szczeg´┐Żlnie je´┐Żli uczuleni jeste´┐Żmy na py´┐Żki kwiat´┐Żw i ro´┐Żlin, kt´┐Żre w okresie wiosenno - letnim s´┐Ż dos´┐Żownie wsz´┐Żdzie. Wtedy nale´┐Ży prowadzi´┐Ż leczenie zachowawcze (tzw. odczulanie przed sezonem, w kt´┐Żrym pojawiaj´┐Ż si´┐Ż dane alergeny) lub leczy´┐Ż pojawiaj´┐Żce si´┐Ż objawy specjalnymi lekami dla alergik´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  immunitet
po´┐Życzka
ko´┐Żci´┐Ż
PFPP
wata szklana
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.