? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest alergiczny katar?

Poj´┐Żcie alergicznego kataru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja alergicznego kataru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

alergiczny katar - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc alergiczny nie´┐Żyt nosa lub po prostu katar sienny. To typowo alergiczna reakcja naszego organizmu na pojawienie si´┐Ż alergenu, kt´┐Żry podra´┐Żnia drogi oddechowe.

Katar sienny to zarazem objaw jak i dolegliwo´┐Ż´┐Ż. Objaw, poniewa´┐Ż wskazuje na dzia´┐Żanie alergen´┐Żw takich jak py´┐Żki kwiat´┐Żw, drzew, traw czy zb´┐Ż. Py´┐Żki wyst´┐Żpuj´┐Ż sezonowo, zatem sam katar tak´┐Że ma takich charakter. Najcz´┐Żciej zatem pojawia si´┐Ż on w okresie wiosennym oraz letnim, kiedy nast´┐Żpuj´┐Ż najwi´┐Żksze pylenie. Zasadniczo po up´┐Żywie tego okresu katar ju´┐Ż nie wyst´┐Żpuje. W niekt´┐Żrych przypadkach drogi oddechowe mog´┐Ż zosta´┐Ż jednak tak nadwyr´┐Żone, ´┐Że katar b´┐Żdzie pojawia´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pod dzia´┐Żaniem innych ni´┐Ż py´┐Żki alergen´┐Żw.

Jak objawia si´┐Ż katar alergiczny? Przede wszystkim pojawia si´┐Ż wydzielina z nosa. Przewa´┐Żnie ma ona wodnisty charakter i ci´┐Żko jest nad ni´┐Ż zapanowa´┐Ż, dos´┐Żownie „wylewa” si´┐Ż choremu z nosa. Poza tym pojawia si´┐Ż kichanie oraz sw´┐Żdzenie. Najcz´┐Żciej dochodzi r´┐Żwnie´┐Ż do ´┐Żzawienia oraz zaczerwienienia oczu a tak´┐Że do b´┐Żlu g´┐Żowy.

Je´┐Żli wydaje si´┐Ż nam, ´┐Że mo´┐Żemy cierpie´┐Ż na t´┐Ż dolegliwo´┐Ż´┐Ż, powinni´┐Żmy czym pr´┐Żdzej skontaktowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem alergologiem i przeprowadzi´┐Ż testy na alergeny. Je´┐Żli b´┐Żdziemy wiedzie´┐Ż co nam szkodzi, b´┐Żdzie mo´┐Żna podj´┐Ż´┐Ż odpowiednie leczenie lub po prostu unika´┐Ż czynnik´┐Żw, kt´┐Żre wywo´┐Żuj´┐Ż katar alergiczny. Zwykle nie jest to bowiem mo´┐Żliwe, gdy´┐Ż nie da si´┐Ż wyeliminowa´┐Ż na przyk´┐Żad przenoszonych drog´┐Ż powietrzn´┐Ż w okresie wiosennym py´┐Żk´┐Żw. Stosowa´┐Ż mo´┐Żna jednak szczepionki odczulaj´┐Żce oraz leki przeciwalergiczne, kt´┐Żre mog´┐Ż pom´┐Żc w redukowaniu czy nawet usuwaniu dokuczliwych objaw´┐Żw. Mog´┐Ż one tak´┐Że doprowadzi´┐Ż do wyleczenia. Wcze´┐Żniej jednak nale´┐Ży odpowiednio zdiagnozowa´┐Ż problem, by w przysz´┐Żo´┐Żci katar alergiczny nie sta´┐Ż si´┐Ż powodem do pojawienia si´┐Ż powa´┐Żniejszego chorzenia, jakim jest astma.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kamica fosforanowa
cykl
rolnictwo ekologiczne
nieruchomo´┐Ż´┐Ż
USG
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.