? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest alergia?

Poj´┐Żcie alergii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja alergii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

alergia - inaczej m´┐Żwi´┐Żc uczulenie lub te´┐Ż nadwra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż na dany alergen. Jest to dolegliwo´┐Ż´┐Ż o patologicznym charakterze, kt´┐Żra objawia si´┐Ż w postaci immunologicznej reakcji organizmu.

Nasz uk´┐Żad immunologiczny ma za zadanie ochron´┐Ż ca´┐Żego organizmu na wypadek dzia´┐Żania niebezpiecznych drobnoustroj´┐Żw- to po prostu nasz system odporno´┐Żciowy. Czasami zdarza si´┐Ż jednak tak, ´┐Że ta ochrona nie jest w stanie dokona´┐Ż rozdzielenia pomi´┐Żdzy realnym a fikcyjnym zagro´┐Żeniem. Alergia pojawia si´┐Ż w´┐Żwczas, kiedy system odporno´┐Żciowy reaguje na niczemu niezagra´┐Żaj´┐Żce czynniki (jak na przyk´┐Żad unosz´┐Żce si´┐Ż w powietrzu py´┐Żki kwiat´┐Żw) jak na czynniki wywo´┐Żuj´┐Żce gro´┐Żn´┐Ż infekcj´┐Ż. Alergia jest zatem nieprawid´┐Żow´┐Ż reakcj´┐Ż immunologiczn´┐Ż organizmu.
Najcz´┐Żstszym objawem alergii jest katar sienny. Przewa´┐Żnie ma on charakter sezonowy (w okresie, kiedy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż alergeny), ale czasem mo´┐Że mie´┐Ż te´┐Ż charakter ca´┐Żorocznego nie´┐Żytu nosa. Opr´┐Żcz tego pojawia´┐Ż si´┐Ż mo´┐Że pokrzywka, astma, uczulenie na pokarmy lub sk´┐Żadniki pokarmowe, wysypki, stany zapalne na sk´┐Żrze, wstrz´┐Żs anafilaktyczny itp. Z kolei przyczyny alergii mog´┐Ż mie´┐Ż charakter genetyczny- cz´┐Żsto ca´┐Że rodziny dotyka ten sam rodzaj alergii. To jednak nie wszystko. Wraz z rozwojem cywilizacji zwi´┐Żksza si´┐Ż liczba os´┐Żb, kt´┐Żrych dotyka to schorzenie. Jest to powi´┐Żzane z r´┐Żnymi czynnikami ´┐Żrodowiskowymi, zanieczyszczeniami, preparatami do czyszczenia, kosmetykami itp.

Alergeny to czynniki, kt´┐Żre wywo´┐Żuj´┐Ż alergi´┐Ż. W´┐Żr´┐Żd nich najcz´┐Żciej uczulenia wywo´┐Żuj´┐Ż: py´┐Żki traw oraz drzew, roztocza kurzu, sier´┐Ż´┐Ż zwierz´┐Żca, ple´┐Ż´┐Ż, leki, jad owad´┐Żw czy na przyk´┐Żad orzechy. Alergi´┐Ż mo´┐Żna leczy´┐Ż- w tym celu stosuje si´┐Ż r´┐Żne rodzaje odczulania. Najlepiej jest jednak w miar´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci unika´┐Ż kontaktu z alergenami, kt´┐Żr´┐Ż j´┐Ż wywo´┐Żuj´┐Ż. Mo´┐Żna dokona´┐Ż ich identyfikacji poprzez dokonanie specjalnych test´┐Żw sk´┐Żrnych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż
dobra finalne
sprz´┐Żenie zwrotne
przeciwwskaz
handel zagraniczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.