? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest aktywno�� fizyczna?

Poj�cie aktywno�ci fizycznej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja aktywno�ci fizycznej napisana w spos�b zrozumia�y.

aktywno�� fizyczna - jest to dowolna forma ruchu cia�a lub jego cz�ci, spowodowana przez mi�nie szkieletowe, przy kt�rym wydatek energii przekracza warto�� energii spoczynkowej.

Aktywno�� fizyczna ma kilka motyw�w:
motyw utylitarny-czyli praca regeneracja si�y;
motyw estetyczny-�wiczenia dla poprawy wygl�du;
motyw zdrowotny-poprawa stanu zdrowia;
motyw agonistyczny-czyli rywalizacja sportowa;
motyw hedonistyczny-pewne doznania psychiczne zwi�zane ze sportem(np. czerpa� przyjemno�� ze sportu).

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  historia
lasy tropikalne
Internet
�mier�
furunku�
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.