? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż aktywa?

Poj´┐Żcie aktyw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja aktyw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

aktywa - to kontrolowane przez jednostk´┐Ż zasoby o wiarygodnie okre´┐Żlonej warto´┐Żci powsta´┐Ży w wyniku przysz´┐Żych zdarze´┐Ż kt´┐Żre z godnie z oczekiwaniami spowoduj´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Żci wp´┐Żyw do jednostki korzy´┐Żci ekonomicznych.

Aktywa podmiotu gospodarczego dzielimy na:
- trwa´┐Że wg. Ustawy to te aktywa jednostki kt´┐Żre nie s´┐Ż zaliczane do aktyw´┐Żw obrotowych. Cechuje je czas u´┐Żytkowania w danej jednostce ponad rok i brak zmienno´┐Żci w´┐Żasnej postaci
- obrotowe
a) rzeczowe przeznaczone do zbycia lub zu´┐Życia w ci´┐Żgu 12 miesi´┐Żcy od dnia bilansowego lub w czasie normalnego cyklu operacyjnego w´┐Ża´┐Żciwego dla danego podmiotu nie d´┐Żu´┐Żej ni´┐Ż jeden rok;
b) finansowe p´┐Żatne i wymagane lub przeznaczone do zu´┐Życia w ci´┐Żgu 12 miesi´┐Żcy od dnia bilansowego lub od daty ich z´┐Żo´┐Żenia wystawiania lub nabycia;
c) pieni´┐Żne;
d) nale´┐Żno´┐Żci;
- z tytu´┐Żu dostaw i us´┐Żug,
- inne nale´┐Żno´┐Żci o terminie sp´┐Żaty kr´┐Żtszym ni´┐Ż 1 rok,
e) rozliczenia mi´┐Żdzy okresem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  modem
przestrze´┐Ż
budynek halowy hala
ci´┐Ż´┐Ża
problem badawczy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.