? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest aksjologia?

Poj´┐Żcie aksjologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja aksjologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

aksjologia - to nauka zajmuj´┐Żca si´┐Ż warto´┐Żciami i systemem warto´┐Żci g´┐Ż´┐Żwnie przez psycholog´┐Żw. Sprawdzane jest pochodzenie, spos´┐Żb istnienia, struktura oraz hierarchia poszczeg´┐Żlnych warto´┐Żci. Badane s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż zasady stosowania i funkcjonowania, zmienno´┐Ż´┐Ż w czasie i przestrzeni oraz zale´┐Żno´┐Ż´┐Ż pomi´┐Żdzy danymi warto´┐Żciami a innymi elementami.

Teoria jest uznawana jako dzia´┐Ż filozofii a jej tematyka znajdowa´┐Ża wyraz w refleksji religijnej i filozoficznej. Aksjologia podejmuje pr´┐Żby sklasyfikowania warto´┐Żci a najcz´┐Żciej s´┐Ż to te rzeczy, idee, jednostki i grupy spo´┐Żeczne, kt´┐Żre posiadaj´┐Ż na tyle istotne znaczenie dla funkcjonowania spo´┐Żecze´┐Żstwa, ´┐Że wzajemnie wywieraj´┐Ż nacisk w kierunku ich akceptacji. Aksjologia ca´┐Ży czas jest dziedzin´┐Ż, nad kt´┐Żr´┐Ż trwaj´┐Ż badania a obserwacje pokazuj´┐Ż, ´┐Że jej przypadki badali naukowcy z XIX i XX wieku.

To wa´┐Żna dziedzina, kt´┐Żra pozwala lepiej pozna´┐Ż natur´┐Ż cz´┐Żowieka i cechy, kt´┐Żre kieruj´┐Ż nim w ´┐Życiu. Badaniu podlegaj´┐Ż r´┐Żne grupy os´┐Żb i dzi´┐Żki temu poznajemy jak wiele cech r´┐Żni ludzi. Ka´┐Żda cecha cz´┐Żowieka mo´┐Że zosta´┐Ż zbadana i specjali´┐Żci okre´┐Żlaj´┐Ż dlaczego u konkretnej osoby pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie te zachowania.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  referat
gor´┐Żczka gruczo´┐Żowa
´┐Żlinianki
grupa spo´┐Żeczna
´┐Żrodowisko spo´┐Żeczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.