? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest AIDS?

Poj´┐Żcie AIDS i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja AIDS napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

AIDS - z angielskiego Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zesp´┐Ż nabytego niedoboru odporno´┐Żci - jest to ko´┐Żcowe stadium zaka´┐Żenia wirusem HIV.

Pierwszy przypadek AIDS odnotowano w 1981roku, obecnie choroba ta zabija setki tysi´┐Żcy os´┐Żb na ca´┐Żym ´┐Żwiecie. AIDS jest ´┐Żmierteln´┐Ż, zara´┐Żliw´┐Ż i trudn´┐Ż w leczeniu chorob´┐Ż, powodowan´┐Ż przez wirusa HIV.

Wirus HIV jest ma´┐Ży o do´┐Ż´┐Ż nieskomplikowanej budowie. Wirus ten atakuje uk´┐Żad odporno´┐Żciowy. Gdy wnika on do organizmu zostaje rozpoznany przez ten organizm, po czym rozpoczyna si´┐Ż z nim walka, kt´┐Żr´┐Ż jest wytworzenie cia´┐Ż anty - HIV. Je´┐Żli walka ta jest skuteczna to limfocyty Tc niszcz´┐Ż limfocyty Th, w kt´┐Żrych zagnie´┐Żd´┐Ża si´┐Ż wirus, a dany organizm ´┐Żywy nie staje si´┐Ż nosicielem.

Wirus HIV mo´┐Że pozosta´┐Ż w kom´┐Żrkach w formie ustrojowej, a nast´┐Żpnie si´┐Ż uaktywni´┐Ż. Taki aktywny wirus ulega wielu szybkim przemianom, z czym nie radz´┐Ż sobie wytworzone przeciwcia´┐Ża. HIV w´┐Żwczas atakuje i ca´┐Żkowicie wyniszcza limfocyty Th. Tak zaatakowany organizm obni´┐Ża znacznie sw´┐Ż odporno´┐Ż´┐Ż na tyle, ´┐Że dochodzi w nim do wielu wyniszczaj´┐Żcych zmian, kt´┐Żre w konsekwencji prowadz´┐Żc do ´┐Żmierci. Istnieje ca´┐Ży szereg chor´┐Żb towarzysz´┐Żcych AIDS, a wynik´┐Żych z obni´┐Żenia odporno´┐Żci osoby zara´┐Żonej HIV, s´┐Ż to np. infekcje sk´┐Żry, nowotwory, gru´┐Żlica, zaburzenia umys´┐Żowe, problemy ze wzrokiem, zapalenie m´┐Żzgu, itd. Spos´┐Żb zara´┐Żenia si´┐Ż wirusem HIV odbywa si´┐Ż gdy dochodzi do wymiany krwi lub p´┐Żyn´┐Żw ustrojowych pomi´┐Żdzy osoba zdrow´┐Ż a zaka´┐Żon´┐Ż wirusem HIV.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  nadz´┐Żr
model finansowy
tempomat
motyw
witra´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.