? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest agroturystyka?

Poj´┐Żcie agroturystyki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja agroturystyki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

agroturystyka - wypoczynek w wiejskich gospodarstwach, z kt´┐Żrego korzystaj´┐Ż zazwyczaj mieszka´┐Żcy miast. Polega zwykle na wynaj´┐Żciu pokoju w domu po´┐Żo´┐Żonym na terenie gospodarstwa. Agroturystyka obejmuje nocleg, cz´┐Żsto tak´┐Że korzystanie z wy´┐Żywienia powsta´┐Żego na bazie naturalnych i zdrowych produkt´┐Żw pochodz´┐Żcych z gospodarstwa (jajecznica, zupa, tradycyjne polskie dania itp.). Gospodarstwo agroturystyczne stara si´┐Ż przybli´┐Ży´┐Ż ´┐Życie zgodnie z natur´┐Ż, kt´┐Żre cz´┐Żsto kojarzone jest z wiejsk´┐Ż sielank´┐Ż. Obserwowa´┐Ż mo´┐Żna ma´┐Że zwierz´┐Żta takie jak g´┐Żsi, kaczki, poje´┐Żdzi´┐Ż konno. Cz´┐Żsto tak´┐Że istnieje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż skorzystania z dodatkowych atrakcji takich jak mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż uczestniczenia w drobnych pracach gospodarskich (np. wypiek chleba), wyr´┐Żb rzemios´┐Ża artystycznego, przeja´┐Żd´┐Żka quadami czy wycieczki rowerowe po okolicy. Wypoczynek na wsi to zar´┐Żwno bliski kontakt z natur´┐Ż jak i mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż poprawy kondycji fizycznej i psychicznej.

Agroturystyka zw´┐Żaszcza od lat 90-tych XX wieku stanowi w Polsce zarobkow´┐Ż alternatyw´┐Ż dla pracy na roli i staje si´┐Ż coraz bardziej popularnym ´┐Żr´┐Żd´┐Żem dochod´┐Żw dla gospodarstw wiejskich i szans´┐Ż na popraw´┐Ż warunk´┐Żw ´┐Życia na wsi zw´┐Żaszcza w rejonach o wysokim wska´┐Żniku bezrobocia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dro´┐Żd´┐Że winne
orientacja sprzeda´┐Żowa
kalkulacja podzia´┐Żowa prosta
papier
kalkulacja doliczeniowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.