? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest agresja?

Poj´┐Żcie agresji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja agresji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

agresja - pochodzi od ´┐Żaci´┐Żskiego s´┐Żowa aggresio, kt´┐Żre oznacza napad. Agresja jest to zewn´┐Żtrzne lub wewn´┐Żtrzne wy´┐Żadowanie przez cz´┐Żowieka jego emocji, kt´┐Żre ukierunkowane jest na wyrz´┐Żdzenie krzywdy sobie lub drugiej osobie. Agresja jest to ka´┐Żde celowe lub te´┐Ż nie dzia´┐Żanie cz´┐Żowieka ukierunkowane nie tylko na wyrz´┐Żdzenie krzywdy fizycznej, czy te´┐Ż psychicznej.

W psychologii wyr´┐Żnia si´┐Ż kilka rodzaj´┐Żw agresji. Jest ni´┐Ż mi´┐Żdzy innymi agresja wroga, instrumentalna, autoagresja, agresja odroczona, instrumentalna, a tak´┐Że agresja prospo´┐Żeczna. Niestety przyczyny powstawania agresji nie s´┐Ż do ko´┐Żca znane. Powoduj´┐Ż j´┐Ż najprawdopodobniej zaburzenia w funkcjonowaniu o´┐Żrodkowego uk´┐Żadu nerwowego oraz o´┐Żrodka odpowiedzialnego za powstawanie emocji. Nadmiar testosteronu tak´┐Że mo´┐Że powodowa´┐Ż niekontrolowane napady agresji.
Notowane s´┐Ż tak´┐Że napady agresji, a nawet sza´┐Żu po spo´┐Życiu niekt´┐Żrych lek´┐Żw psychotropowych, czy te´┐Ż narkotyk´┐Żw - dzieje si´┐Ż tak przy za´┐Żywaniu heroiny, amfetaminy, a tak´┐Że narkotyk´┐Żw najnowszej generacji.

Agresja mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że wynikiem zaburze´┐Ż hormonalnych oraz bardzo powa´┐Żnych chor´┐Żb, jakimi mog´┐Ż by´┐Ż nowotwory i guzy m´┐Żzgu.

Agresj´┐Ż mo´┐Żna leczy´┐Ż podaj´┐Żc leki uspokajaj´┐Żce, a tak´┐Że odpowiednie leki hormonalne, kt´┐Żre hamuj´┐Ż wydzielanie testosteronu. Zdrowy cz´┐Żowiek potrafi kontrolowa´┐Ż swoje emocje.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Żlina
recykling
konsorcjum
zarz´┐Żdzanie kadrami
altruizm
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.