? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest aglomeracja?

Poj´┐Żcie aglomeracji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja aglomeracji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

aglomeracja - jest to poj´┐Żcie wykorzystywane w geografii, ale i nie tylko. Zwrot ten jest u´┐Żywany przy okre´┐Żlaniu zag´┐Ższczenia budynk´┐Żw i ludno´┐Żci wielkich miasta. Przyk´┐Żadem takiego miejsca mo´┐Że Nowy York czy Mexico city. Ten zwrot bardzo cz´┐Żsto jest przytaczany przez wszystkich urbanist´┐Żw. Aglomeracja charakteryzuje si´┐Ż ogromnym przep´┐Żywem ludzi i towar´┐Żw w obr´┐Żbie danego miasta.

Uog´┐Żlniaj´┐Żc aglomeracja mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że skupisko miasteczek i wsi, kt´┐Żre ca´┐Ży czas ze sob´┐Ż wsp´┐Żpracuj´┐Ż i s´┐Ż pod tymi samymi rz´┐Żdami. Takim przyk´┐Żadem aglomeracji mo´┐Że by´┐Ż ´┐Żl´┐Żsk w Polsce, czy zag´┐Ż´┐Żb Ruhry w Niemczech.

Na ´┐Żwiecie jest blisko pi´┐Żciuset aglomeracji skupiaj´┐Żcych najmniej milion mieszka´┐Żc´┐Żw. Najwi´┐Żcej takich miejsc jest w Azji. Niestety w wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw tak naprawd´┐Ż nie jeste´┐Żmy w stanie policzy´┐Ż wszystkich mieszka´┐Żc´┐Żw takich miast. Jest to spowodowane tym, ´┐Że wiele os´┐Żb przebywa w nich nie informuj´┐Ż o tym lokalnych w´┐Żadz, b´┐Żd´┐Ż s´┐Ż tam nielegalnie. Najcz´┐Żciej z takim przypadkiem mamy do czynienia w krajach trzeciego ´┐Żwiata a tak´┐Że w Ameryce po´┐Żudniowej. Tylko kraje po´┐Żo´┐Żone w Europie i Stany Zjednoczone s´┐Ż w stanie poda´┐Ż przybli´┐Żon´┐Ż liczb´┐Ż mieszka´┐Żc´┐Żw swoim aglomeracji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  spedycja w´┐Ża´┐Żciwa
baner
uk´┐Żady organizmu
popyt
kamica wapniowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.