? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest afta?

Poj´┐Żcie afty i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja afty napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

afta - to otwarte owrzodzenie, kt´┐Żre zwykle pojawia si´┐Ż na b´┐Żonie ´┐Żluzowej naszej jamy ustnej. Najcz´┐Żciej pojawia si´┐Ż na j´┐Żzyku lub wargach, a zwykle towarzyszy jej stan zapalny. Je´┐Żli afta pojawia si´┐Ż w naszej jamie ustnej cz´┐Żciej ni´┐Ż raz do roku, to mo´┐Że oznacza´┐Ż, i´┐Ż dotkn´┐Żo nas aftowe zapalenie jamy ustnej. Ta nawracaj´┐Żca dolegliwo´┐Ż´┐Ż powinna zosta´┐Ż w´┐Żwczas konieczne zbadana pod k´┐Żtem mo´┐Żliwych towarzysz´┐Żcych jej schorze´┐Ż.

Afta objawia si´┐Ż w postaci owalnego wykwitu, kt´┐Żremu towarzyszy owalny nalot. Pod tym wykwitem zwykle znajduje si´┐Ż jeszcze nad´┐Żerka. Ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż otoczona jest czerwonym stanem zapalnym. Zwykle afty nie s´┐Ż du´┐Że, lecz zdarzaj´┐Ż si´┐Ż w przypadki, gdy ich wielko´┐Ż´┐Ż si´┐Żga nawet do dw´┐Żch centymetr´┐Żw ´┐Żrednicy.

Afta mo´┐Że dotkn´┐Ż´┐Ż ka´┐Żdego. Zwykle pojawiaj´┐Ż si´┐Ż u ludzi pomi´┐Żdzy dziesi´┐Żtym a czterdziestym rokiem ´┐Życia. Przewa´┐Żnie same si´┐Ż szybko goj´┐Ż- trwa to zwykle kilka dni. Je´┐Żli w takim czasie nie dojdzie jednak go zagojenia rany, lub afty b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż odnawia´┐Ż- koniecznie nale´┐Ży skontaktowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem.

Co sprawia, ´┐Że afta pojawia si´┐Ż w naszej jamie ustnej? Istnieje bardzo wiele przyczyn, kt´┐Żre mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż bezpo´┐Żrednim czynnikiem wyst´┐Żpowania aft. Wystarczy, ´┐Że w´┐Żo´┐Żymy brudne palce do ust i nad´┐Żerka gotowa. Afta mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż w momencie zaburzenia naszej odporno´┐Żci wywo´┐Żanej gor´┐Żczk´┐Ż czy d´┐Żugotrwa´┐Żym stresem. Mo´┐Że by´┐Ż wynikiem spo´┐Żywania niekt´┐Żrych pokarm´┐Żw, do kt´┐Żrych dodawane s´┐Ż r´┐Żnorodne konserwanty. Nad´┐Żerka mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż w zwi´┐Żzku z alergi´┐Ż czy zmianami hormonalnymi zachodz´┐Żcymi w naszym organizmie.

Powodem, dla kt´┐Żrego cz´┐Żsto dotyka nas afta, mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż niedob´┐Żr niekt´┐Żrych element´┐Żw czy witamin w naszym organizmie. Je´┐Żli brakuje nam witaminy B12, za ma´┐Żo mamy ´┐Żelaza i kwasu foliowego, to pojawienie si´┐Ż afty jest praktycznie gwarantowane. Podobnie w przypadku, gdy chorujemy na zapalnie jelit, lub gdy przechodzimy angin´┐Ż- afta prawie zawsze b´┐Żdzie tym chorobom towarzyszy´┐Ż.

Jak zatem najlepiej leczy´┐Ż si´┐Ż z tego rodzaju dolegliwo´┐Żci? Ma´┐Że afty, jak ju´┐Ż wspomniane zosta´┐Żo, wch´┐Żaniaj´┐Ż si´┐Ż samoistnie. Maksymalnie powinny goi´┐Ż si´┐Ż w ci´┐Żgu dw´┐Żch tygodni. Mo´┐Żna uda´┐Ż si´┐Ż do lekarza, kt´┐Żry w tym celu zastosowa´┐Ż mo´┐Że leki przy´┐Żegaj´┐Żce oraz ´┐Żrodki koagulacyjne. Zaleca si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż stosowanie lek´┐Żw przeciwb´┐Żlowych oraz p´┐Żukanek o antyseptycznym charakterze. Je´┐Żli zmiany nie b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż goi´┐Ż lub ci´┐Żgle powraca´┐Ż- wizyta u lekarza jest konieczna.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  choroba wie´┐Żcowa
informacja
pH
agroturystyka
dyfteria
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.