? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest adres internetowy?

Poj´┐Żcie adresu internetowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja adresu internetowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

adres internetowy - komputeryzacja jak´┐Ż mamy obecnie na ´┐Żwiecie sprawi´┐Ża, ´┐Że ludzie coraz to mocniej zacz´┐Żli ´┐Ży´┐Ż w sieci internetowej. Aby wszystko przebiega´┐Żo w jak najlepszym porz´┐Żdku zasta´┐Ż przyznawany adres internetowy. Jest on w g´┐Ż´┐Żwnej mierze powi´┐Żzany z dan´┐Ż domen´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż si´┐Ż pos´┐Żugujemy.

Adres internetowy jest wykorzystywany do okre´┐Żlania poszczeg´┐Żlnych narz´┐Żdzi w Internecie. Dzieje si´┐Ż tak, dlatego by u´┐Żatwi´┐Ż prac´┐Ż ludziom poruszaj´┐Żcym si´┐Ż po wirtualnym ´┐Żwiecie. W ten spos´┐Żb chronione s´┐Ż wszelkie prawa autorskie. Jest to bardzo wa´┐Żne, gdy´┐Ż sie´┐Ż internetowa pozwala nieuczciwym ludziom na dokonywanie przest´┐Żpstw, kt´┐Żre bardzo trudno p´┐Żniej wykry´┐Ż. A dzi´┐Żki temu, ´┐Że ka´┐Żda domena ma sw´┐Żj indywidualny adres internetowy policja bez wi´┐Żkszego problemu dojdzie do danej osoby, kt´┐Żra z´┐Żama´┐Ża prawo. W ten spos´┐Żb ´┐Żwiat wirtualny sta´┐Ż si´┐Ż bezpiecznym ´┐Żwiatem, w kt´┐Żrym mo´┐Żemy porusza´┐Ż si´┐Ż teraz bez najmniejszych obaw. Niestety istniej´┐Ż na ´┐Żwiecie jeszcze tacy ludzi, dla kt´┐Żrych takie zabezpieczenia nie s´┐Ż problemem. Jednak na szcz´┐Żcie takich hacker´┐Żw jest na tyle ma´┐Ża, by nie musie´┐Ż obawia´┐Ż si´┐Ż o to, co robimy w Internecie. Tak´┐Że mo´┐Żemy w dalszym ci´┐Żgu spokojnie kupowa´┐Ż przez Internet czy dokonywa´┐Ż wirtualnych przelew´┐Żw bankowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  tarczyca
b´┐Ż´┐Żkitna flaga
cykl operacyjny
dylatacja
pracownik
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.