? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest administracja publiczna?

Poj´┐Żcie administracji publicznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja administracji publicznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

administracja publiczna - dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż trwa´┐Ża celowa i planowa, “administracja“ oznacza s´┐Żu´┐Żenie czynno´┐Ż´┐Ż podporz´┐Żdkowania rozkazom ministrare, czyli pos´┐Żugiwa´┐Ż, wykonywa´┐Ż, kierowa´┐Ż. Jest sprawowana przez pa´┐Żstwo (organy pa´┐Żstwowe, zwi´┐Żzki publicznoprawne i inne podmioty administracji. Administracj´┐Ż cechuje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż u´┐Życia bezpo´┐Żredniego przymusu.

Wyr´┐Żniamy administracj´┐Ż publiczn´┐Ż w uj´┐Żciu podmiotowym, przedmiotowym i formalnym.
- podmiotowym - og´┐Ż podmiot´┐Żw wykonuj´┐Żcych okre´┐Żlone funkcje z zakresu administracji pub
- przedmiotowym - jest to taka dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż panstwa kt´┐Żrej przedmiotem s´┐Ż sprawy administracyjne , albo inaczej zadania i kompetencje w zakresie w´┐Żadzy wykonawczej.
- formalnym - ca´┐Ża dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż pa´┐Żstwa wykonywana przez podmioty administracji.
Administracja jest dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż pa´┐Żstwa, kt´┐Żra nie wykazuje cech ustawodawstwa ani s´┐Żdownictwa.

Typowe cechy administracji publicznej:
1.Administracja jest zjawiskiem spo´┐Żecznym..
2.Adm. cechuje aktywno´┐Ż´┐Ż, inicjatywa, dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż ukierunkowana na przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż.
3.Administracja podejmuje konkretne ´┐Żrodki do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia okre´┐Żlonych przedsi´┐Żwzi´┐Ż´┐Ż.
Ta cecha odr´┐Żnia administracj´┐Ż od ustawodawstwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  uk´┐Żad trawienny
przemys´┐Ż
wirus
PIT
opinia spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.