? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest administracja?

Poj´┐Żcie administracji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja administracji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

administracja - Pod poj´┐Żciem administracja rozumiana jest zbiorowa, zorganizowana dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żrej celem jest osi´┐Żgni´┐Żcie wsp´┐Żlnego, okre´┐Żlonego celu. Zjawisko spo´┐Żeczne okre´┐Żlane tym mianem musi by´┐Ż wykazywa´┐Ż si´┐Ż trwa´┐Żo´┐Żci´┐Ż i planowo´┐Żci´┐Ż funkcjowania.
Administracj´┐Ż cechuje ponadto inicjatywa i aktywno´┐Ż´┐Ż w jej dzia´┐Żaniach, maj´┐Żca na celu osi´┐Żganie dobra wsp´┐Żlnego tj.publicznego.

Administracja to forma dzia´┐Żania mog´┐Żca wyst´┐Żpowa´┐Ż na ka´┐Żdym szczeblu spo´┐Żecze´┐Żstwa, rozpoczynaj´┐Żc na administracji rz´┐Żdowej, samorz´┐Żdowej, po zak´┐Żadow´┐Ż, uczelnian´┐Ż czy szkoln´┐Ż. W ka´┐Żdej dziedzinie ´┐Życia jednostki administracyjne zobligowane s´┐Ż do troski o spo´┐Żeczno´┐Ż´┐Ż, w imieniu, kt´┐Żrej dzia´┐Żaj´┐Ż i inicjatyw w jej interesie.

Najbardziej rozwini´┐Żt´┐Ż form´┐Ż administracji jest oczywi´┐Żcie administracja pa´┐Żstwowa, dzia´┐Żaj´┐Żca na mocy ustawy o zakresie i formie jej dzia´┐Żalno´┐Żci, w kt´┐Żrej szczeg´┐Żowo okre´┐Żlone s´┐Ż jej kompetencje. Jako struktura administracji pa´┐Żstwowej rozumiana jest administracja zcentralizowana, czyli pa´┐Żstwowa administracja rz´┐Żdowa a tak´┐Że zdecentralizowana, czyli administracja na szczeblu samorz´┐Żdowym.
Administracja jest form´┐Ż dzia´┐Żania, kt´┐Żrej celem nie jest osi´┐Żganie zysku.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja operatywna
´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż narodowa
pomoc
regulacja
amortyzacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.