? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest abs?

Poj´┐Żcie absu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja absu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

abs - urz´┐Żdzenie montowane w samochodach, jako element uk´┐Żadu hamulcowego, a s´┐Żu´┐Ż´┐Żce do wspomagania hamowania. Pojawi´┐Żo si´┐Ż ono po raz pierwszy w 1966 roku w Wielkiej Brytanii, a jako pierwsze zastosowano je w 1978 roku w Mercedesach oraz BMW. Od tamtej pory jest ulepszane i coraz powszechniej stosowane. Jego u´┐Żywanie wp´┐Żywa na bezpiecze´┐Żstwo na drogach.

Typowy abs zbudowany jest z nast´┐Żpuj´┐Żcych element´┐Żw: czujnik wskazuj´┐Żcy pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż obrotow´┐Ż k´┐Ż, zawory, kt´┐Żre reguluj´┐Ż ci´┐Żnienie k´┐Ż, centralka steruj´┐Żca. Urz´┐Żdzenie to zapobiega blokowaniu si´┐Ż, gdy dochodzi do hamowania samochodu.

Abs to tak´┐Że inne oznaczenie warto´┐Żci bezwzgl´┐Żdnej, m´┐Żwimy w´┐Żwczas o funkcji abs(x). Tak pojmowany abs to poj´┐Żcie zaczerpni´┐Żte z matematyki, a oznacza ono odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż pewnej liczby rzeczywistej od zera. Przedstawiane jest to najcz´┐Żciej na osi wsp´┐Żrz´┐Żdnych.

Abs to r´┐Żwnie´┐Ż rodzaj tworzywa sztucznego powsta´┐Żego z polimeryzacji butadienu i kopolimeryzacji akrylonitrylu ze styrenem, przy szczepieniu powsta´┐Żego kopolimeru na polibutadienie. Tworzywo to charakteryzuje si´┐Ż tym, ´┐Że jest termoplastyczne, przez co ma szerokie zastosowanie, np. s´┐Żu´┐Ży do produkcji aparat´┐Żw fotograficznych, wyposa´┐Żenia samochod´┐Żw, czy przedmiot´┐Żw b´┐Żd´┐Żcych no´┐Żnikami wody.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mia´┐Żd´┐Życa
mora´┐Ż
integracja
produkt
list
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.